Hledat

Jamaica Blue Mountain

JAMAICA BLUE MOUNTAIN

Původ kávy Jamaica Blue Mountain

Vznik JBM kávy lze přisuzovat rozhodnutí učiněnému francouzským králem v 18 století. Roku 1723 král Ludvík XV. poslal 3 sazenice kávy do francouzské kolonie Martinic - jiný bohatý a úrodný ostrov vzdálený 1900 km JZ od Jamajky. O pět let později, v roce 1728, obdržel guvernér Jamajky sir Nicholas Lawes jako dárek od guvernéra Martinicu jednu sazenici kávy.

Tato jedna sazenice Arabiky přivedla na svět vyjímečnou kávu. Sazenice byla základem pro budoucí plantáže. Po devíti letech byla exportována první káva z Jamajky a dala tak vzniknout jamajskému průmyslu s kávou.

Exkluzivita Jamaica Blue Mountain

Jamaica Blue Mountain - balení

Aby se káva mohla nazývat Blue Mountain Jamaica (JBM), musí vyrůstat ve výškách do 1800 m v Portlandských osadách St. Andrew, St. Mary a St. Thomas zahrnujících oblast o rozloze 6000 ha. Kávové plantáže v horách Blue Mountain jsou charakteristické malými holdingy o rozloze do 4 ha, ale jsou zde i firmy o rozloze až 70 ha. Nachází se zde okolo 25 000 drobných pěstitelů.

Výsledkem je mnohými oceňovaná nejlepší káva na světě, „šampaňská káva“. Stejně jako francouzký Appellation D’Origine Contrôlée Champagne, organizace striktně kontrolující, kde rostou hrozny pro šampaňské, tak i oblast, kde se pěstuje JBM, je striktně kontrolována. Ve skutečnosti je oblast, kde se káva pěstuje, realtivně malá a exportní roční produkce činící mezi 1000-1350 t je ve srovnání se světovými standardy nepatrná; rovna např. 0,1 % kolumbijské roční produkce aneb 3 hodinám kolumbijské produkce kávy.

Nedostatek a exkluzivitu kávy podtrhuje fakt, že káva JBM je ve skutečnosti jedinou kávou na světě balenou do dřevěných sudů oproti běžně používaným jutovým pytlům.

Zpět k historii kávy Jamaica Blue Mountain

Jamajka se stala vedoucím a jedním z největších producentů kávy v letech 1800 až 1840 s produkcí dosahující 70 000 t/rok. V roce 1838 bylo zrušeno otroctví a z toho důvodu bylo mnoho plantáží uzavřeno, čímž se vytvořil prostor pro vznik mnoha malých soukromých plantáží bývalých otroků. Kolem roku 1890 se kávový průmysl ocitl v chaosu a vláda učinila legislativní opatření; „vyslání školených instruktorů do vymezených oblastí za účelem šíření umění pěstování a ošetřování“.

Kontrola kvality Jamaica Blue Mountain

Kontrola kvality byla výzvou pro následujících 50 let s několika zlepšeními na začátku 40-tých let následovaných dvěmi událostmi. První v roce 1944, kdy se Jamajcká vláda rozhodla založit Central Clearing Coffee postup, kdy všechna káva určená pro export musí být zkontrolována. Druhou bylo založení Jamaica Coffee industry Board (JCIB) v roce 1950, jenž je zplnomocněna vyvíjet činnost za účelem zlepšení a udržení kvality a reputace Jamajské kávy.

Důležitější než kdy jindy je skutečnost, že dnes každý sud kávy musí projít kotrolou JCIB (formálně pod kontrolou The Regulatory Division), kdy je všechna nepražená káva pečlivě zkontrolována před vlastním exportem. Toto je časově náročná procedura, která může způsobit zpoždění v dodávkách. Nicméně kvalita je prvořadá a přísná kontrola zajišťuje, že všechna káva JBM opouštějící ostrov je jen té nejvyšší kvality.

Kromě toho JCIB nastavuje přísná pravidla pro pěstování, sklízení, zpracování a prodej kávy, aby zajistila, že každý šálek JBM kávy je a bude vždy v excelentní kvalitě.

Vysoká cena Jamaica Blue Mountain

Při dnešní extrémně nízké produkci nepražené kávy JBM a exportu 85-90 % produkce kávy do Japonska zůstává JBM exkluzivní, luxusní, vzácnou a lahodnou delikatesou.

Kávu Jamaica Blue Mountain můžete zakoupit i v našem internetovém obchodě kopiluwak.eu